Klubregler

 

Det er et minimumkrav fra DcH til lokalforeningernes medlemmer, at de lader deres hunde vaccinere mod hundesyge og smitsom leverbetændelse (hepatitis), samt at hundene skal genvaccineres hvert tredje år.

Vaccination mod parvovirus og parainfluenza er ikke et krav fra DcH, men tag en snak med din dyrlæge om, hvilke vacciner, der er mest hensigtsmæssige i forhold til, at din hund færdes blandt mange andre hunde.

 

Ang. forsikring – uddrag fra DcH Årbog 2015, side  30

Hundeførerens ansvarsforsikring er lovpligtig.

Lovpligtig ansvarsforsikring kan tegnes i langt de fleste forsikringsselskaber og dækker de skader, som hunde forvolder og som hundefører/ejer kan gøres ansvarlig for. Undtaget er dog de skader, som hunden forvolder i forbindelse med træningsarbejde eller konkurrence i en hundeførerforening.

HUSK at det er kvitteringen for betalte forsikring, der er gyldigt bevis – ikke forsikringspolicen.

Kollektiv udvidet ansvarsforsikring for hunde.

Udvidet ansvarsforsikring for hunde er tegnet af landsforeningen kollektivt for alle lokalforeningers medlemmer. Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor den skadelidte, i henhold til Lov om Hunde, ikke kan få erstatning over skadesvolderens hundeansvarsforsikring.

Forsikringen dækker kun skader, som DcH’s medlemmers hunde forvolder på medlemmer af DcH, herunder skader på medlemmers ting og hunde, når disse i henhold  Lov om Hunde har medvirket til skadens opståen, og dermed ikke kan få erstatning over skadeforvolderens Lovpligtige hundeansvarsforsikring.

Forsikringen dækker også under konkurrencer i andre foreninger, når medlemmet repræstenserer DcH, herunder også konkurrencer afholdt i Vesteuropa.

Det sekundære medlem er dækket som det primære medlem.

 

Vi gør opmærksom på, at der pr. 4. juli 2010, er indført nye regler omkring begrebet “Muskelhunde”.

Hvis du er i tvivl om din hund er på listen over “uønskede hunde”, kan du tjekke det her.

 

Comments are closed