Generalforsamling 2018

Kære medlem af DcH Bjerringbro

På torsdag – den 15. november klokken 19 – er der generalforsamling i klubhuset og vi opfordrer så mange som muligt til at komme og være med til at støtte op om klubben.

Dagsordenen er som fastsat i vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning af foreningens formand
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
4. Fastlæggelse af kontingent
(Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i lige år
7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
10. Valg af 1 bilagskontrollant-suppleant
11. Eventuelt

Der er kommet to forslag til generalforsamlingen:

Det første er et ændringsforslag til vedtægterne fra Trine (PR-udvalget), der skal gøre det muligt at stemme ved fuldmagt til generalforsamlingen. Forslaget kan læses her: http://dch-bjerringbro.dk/wp-content/uploads/2018/11/forslag_vedtaegtsaendring.pdf

Det andet er et forslag fra Ilse (træner) om etiske retningslinjer for DcH Bjerringbro, der følger DcH Danmarks retningslinjer, men udvides med regler for hunde i klubhuset. Det kan læses her: http://dch-bjerringbro.dk/wp-content/uploads/2018/11/ilse_etiske_retningslinjer.pdf

Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen!

Comments are closed